Vytlačiť tútor stranu

Vitajte na stránkach vzdelávacej agentúry EDUCIA

Neučíme sa pre školu, ale pre život. (Seneca)

Naše kurzy, školenia a tréningy sú určené pre širokú škálu účastníkov, pre všetkých tých, ktorí chcú úspešne prezentovať ponuku firmy či výsledky svojich projektov, efektívne komunikovať s klientom alebo spolupracovníkmi, viesť kolektív, účinne sa rozhodovať alebo zlepšiť svoje komunikačné, rečnícke a sociálne zručnosti.

FIREMNÉ AJ OTVORENÉ KURZY
Agentúra EDUCIA ponúka otvorené kurzy s neustále sa rozširujúcim portfóliom tém. Ku každému tematickému kurzu ponúkame aj tréningový modul zameraný na praktický nácvik príslušnej problematiky.
Firemné kurzy a školenia prispôsobíme Vašim požiadavkám a potrebám, okrem jednotlivých tematických kurzov ponúkame aj kombinované moduly.

METÓDY VÝUČBY
Naše kurzy, školenia a tréningy sú vedené skúsenými lektormi s praxou. Vo všetkých vzdelávacích aktivitách je kladený dôraz na praktický nácvik príslušnej témy v modelových situáciách za použitia moderných metód vzdelávania dospelých: diskusné metódy, hranie rolí, sebahodnotenie, analýza, brainstorming...